vm.tfi.uz - /Банк иши кафедраси/BANK ISHI (UZ)/


[To Parent Directory]

03.09.2020 1-мавзу Банк иши фанининг предмети ва вазифалари.mp4
01.05.2020 10-mavzu Kredit ta’minoti va uning shakllari.mp4
01.05.2020 11-mavzu Kreditlash jarayonlari va ularning bosqichlari.mp4
19.04.2020 12-mavzu Tijorat banklarining foiz siyosati.avi
10.04.2020 18-mavzu Tijorat banklarining yangi xizmat turlari.avi
01.05.2020 19-mavzu Tijorat banklarining balansdan tashqari operatsiyalari.mp4
03.09.2020 2-мавзу Узбекисттон Рес банк тизими ва бош кредит ташкилот.mp4
04.04.2020 21-mavzu Tijorat banklarining to‘lovga layoqatligi va likvidligi 1-qism.mp4
04.04.2020 21-mavzu Tijorat banklarining to‘lovga layoqatligi va likvidligi 2-qism.mp4
04.04.2020 22-mavzu TB risklari va ularni boshqarish usullari .mp4
19.04.2020 3-mavzu Tijorat banklarini tashkil etishning xuquqiy va iqtisodiy asoslari.mp4
05.09.2020 3_Мавзу_Тижорат_банкларини_такшил_этишнинг_хукукий_асослари.mp4
29.03.2020 4-mavzi TB passiv operatsiyalar.m4v
04.04.2020 5-mavzu TB aktiv operatsiylari tarkibi 1-qism.m4v
04.04.2020 5-mavzu TB aktiv operatsiylari tarkibi 2-qism .mp4
11.05.2020 6-mavzu Tijorat banklarining valyuta operatsiyalari.mp4
05.09.2020 6_Мавзу_Тижорат_банкларининг_валюта_операциялари (3).mp4
11.05.2020 7-mavzu Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan operatsiyalari.mp4
05.09.2020 7-мавзу ТБ КК билан операциялари.mp4
05.09.2020 8-Мавзу Кредитлаш жараени.mp4
11.05.2020 9-mavzu Aylanma mablag‘lar va mijozlarning kreditga layoqatliligini baholash usullari .mp4