vm.tfi.uz - /Банк ҳисоби ва аудит кафедраси/BANKLARDA BUGALTERIYA HISOBI/


[To Parent Directory]

13.04.2020 1-mavzu 2qism Banklarda buxgalteriya hisobini tashkil qilinishi (2).mp4
13.04.2020 1-mavzu Banklarda buxgalteriya hisobini tashkil qilinishi.mp4
11.04.2020 1-маъруза З Кредит операциялари ҳисоби.mp4
11.04.2020 11-mavzu 2 qism Banklarda lizing va faktoring operatsiyalarining buxgalteriya hisobi.mp4
11.04.2020 11-mavzu Banklarda lizing va faktoring operatsiyalarining buxgalteriya hisobi.mp4
11.04.2020 12-mavzu Banklarda qimmatli qog’ozlar bilan operatsiyalar hisobi.mp4
11.04.2020 13-mavzu Valyuta operatsiyalari hisobi.mp4
11.04.2020 14-mavzu 2-qism Banklarda moddiy va nomoddiy aktivlar hisobi.mp4
11.04.2020 14-mavzu Banklarda moddiy va nomoddiy aktivlar hisobi.mp4
11.04.2020 15-mavzu Bank daromadlari va harajatlari hisobi.mp4
11.04.2020 16-mavzu Banklarda soliqlar va majburiy to’lovlar hisobi.mp4
11.04.2020 17-mavzu Banklarda balansdan tashqari operatsiyalar hisobi.mp4
11.04.2020 18-mavzu 2 qism Bank buxgalteriya hisobotlari.mp4
11.04.2020 18-mavzu Bank buxgalteriya hisobotlari.mp4
13.04.2020 2-mavzu Bank hujjatlari va hujjatlar aylanishi.mp4
13.04.2020 3-mavzu Bank ichki nazorati.mp4
13.04.2020 4-mavzu Banklarda bosh va yordamchi kitoblar.mp4
31.03.2020 5-mavzu Mijozlarga hisobvaraq ochish va yuritish tartibi.mp4
11.04.2020 6-mavzu Banklarda depozit operatsiyalari hisobi.mp4
04.04.2020 7-mavzu 2 qism Naqd pulsiz hisob – kitob operatsiyalari hisobi.mp4
31.03.2020 7-mavzu Naqd pulsiz hisob – kitob operatsiyalari hisobi.mp4
04.04.2020 8-mavzu 2 qism Banklararo hisob-kitoblar hisobi.mp4
04.04.2020 8-mavzu Banklararo hisob-kitoblar hisobi.mp4
11.04.2020 9-mavzu 2 qism Banklarda kassa operatsiyalari hisobi.mp4
11.04.2020 9-mavzu Banklarda kassa operatsiyalari hisobi.mp4
11.04.2020 З-Кредит операциялари ҳисоби 2 маъруза.mp4