vm.tfi.uz - /Бухгалтерия ҳисоби кафедраси/Бошқарув ҳисоби (ўзбек)/


[To Parent Directory]

30.08.2020 1 Buyurtmali kalkulatsiya qilish usuli.wmv
29.08.2020 1-mavzu.mp4
29.08.2020 2-mavzu.mp4
29.08.2020 3-mavzu.mp4
10.09.2020 3. XARAJATLARNI TO’LA TAQSIMLAB VA O’ZGARUVCHAN XARAJATLAR BO’YICHA TANNARXNI KALKULYATSIYA QILISH USULI.wmv
12.09.2020 4. SMETA TUZISH.wmv
12.09.2020 5. BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH.wmv
10.09.2020 6. TRANSFERT BAHONI SHAKLLANTIRISH.wmv
10.09.2020 8. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL ETISHNING RIVOJLANISH YO’NALISHLARI 1.wmv
27.08.2020 ФАН БХ комплекс ишлаб чикариш.mp4
27.08.2020 ФАН БХ корхонанинг сегментар хисоботи.mp4