vm.tfi.uz - /Бухгалтерия ҳисоби кафедраси/Молиявий ва бошқарув ҳисоби/


[To Parent Directory]

06.03.2013 1-mavzu. MBH - Hotamov.mp4
24.08.2020 1-Молиявий ва бошқарув ҳисоби фанига кириш.mp4
10.09.2020 10-mavzu.avi
07.09.2020 10-МАВЗУ ИНВЕСТИТСИЯЛАР ҲИСОБИ.mp4
11.08.2020 10-мавзу. МБХ-РНК.mp4
08.09.2020 11-mavzu.mp4
07.09.2020 11-МАВЗУ АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ВА НОМОДДИЙ АКТИВЛАР ҲИСОБИ.mp4
11.08.2020 11-мавзу. МБХ-РНК.mp4
07.09.2020 14-mavzu.avi
07.09.2020 17-mavzu.avi
07.09.2020 19-mavzu.mp4
06.03.2013 2-mavzu, MBH - Hotamov 1-mashg'ulot.mp4
06.03.2013 2-mavzu, MBH - Hotamov 2-mashg'ulot.mp4
27.04.2020 2-МАВЗУ БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ.mp4
06.09.2020 4- МАВЗУ БИЗНЕСС ЖАРАЁНЛАРИ ВА УЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛИШ.mp4
06.09.2020 5-МАВЗУ. ҲУЖЖАТЛАШТИРИШ ВА ИНВЕНТАРИЗАТСИЯ.mp4
06.09.2020 6-МАВЗУ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ РЕГИСТРЛАРИ ВА ШАКЛЛАРИ.mp4
11.08.2020 6-Мавзу. МБХ-РНК.mp4
06.09.2020 7-MAVZU PUL MABLAG’LARI VA VALYUTA OPERATSIYALARI HISOBI.mp4
11.08.2020 7-Мавзу. МБХ-РНК.mp4
06.09.2020 8-МАВЗУ МЕҲНАТ ВА ИШ ҲАҚИ ҲИСОБИ.mp4
11.08.2020 8-мавзу. МБХ-РНК.mp4
07.09.2020 9-mavzu.avi
07.09.2020 9-ТОВАР-МОДДИЙ ЗАҲИРАЛАР ҲИСОБИ.mp4
11.08.2020 9-мавзу. МБХ-РНК.mp4
08.09.2020 Asosiy faoliyatdan olinadigan daromadlar hisobi.mp4
08.09.2020 Asosiy vositalarni qayta baholash va ularning inventarizatsiyasi.mp4
08.09.2020 Balans reformatsiyasi.mp4
09.09.2020 Chet el valyutasidagi aktivlar va majburiyatlar hisobi (2).avi
07.09.2020 Ijara hisobi.avi
08.09.2020 Intelektual mulk bilan bog‘liq operatsiyalar hisobi.mp4
08.09.2020 Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot.mp4
07.09.2020 Tovar-moddiy zaxiralarini baholash va ularning sof sotish qiymati hisobi.avi
25.11.2020 Ведио маърузалар МБХ