vm.tfi.uz - /Бюджет ҳисоби ва ғазаначилик иши кафедраси/Бюджет ғазна ижроси/


[To Parent Directory]

02.04.2020 1-mavzu. Budjet g'azna ijrosi fani predmeti.mp4
20.08.2020 10-mavzu G’aznachilikda davlat xaridlarini tashkil etish.mp4
20.08.2020 11-mavzu G'aznachilik faoliyati nazorati.mp4
02.04.2020 2-mavzu. BG'I mazmuni, tushunchasi, ahamiyati.mp4
02.04.2020 3-mavzu. BTB g'azna ijrosining me'yoriy-huquqiy ta'minoti.mp4
02.04.2020 4-mavzu. Yagona g'azna hisobvarag'i.mp4
02.04.2020 5-mavzu. BTBning daromadlari.mp4
02.04.2020 6-mavzu. BTB xarajatlar g'azna ijrosi.mp4
20.08.2020 9 -mavzu Xududiy byudjetlar g’azna ijrosini tashkil qilish .mp4