vm.tfi.uz - /Корпоратив молия ва қимматли қоғозлар кафедраси/Молиявий менежмент ўзбек/


[To Parent Directory]

05.04.2020 10-mavzu Debitorlik va kreditorlik qarzlarni boshqarish.wmv
03.04.2020 12-mavzu Xarajatlarni bashqarish.wmv
06.04.2020 13-mavzu Korporativ soliq menejmenti.mp4
03.04.2020 2-mavzu MM konseptual asoslari.wmv
06.04.2020 3-mavzu Moliyaviy menejmentni tashkil etish mexanizmi.mkv
05.04.2020 4-mavzu Moliyaviy menejmentni matematik asoslari.mp4
03.04.2020 6-mavzu Moliyaviy rejalashtirish va byudjet.wmv
03.04.2020 7-mavzu Pul oqimlarini boshqarish.wmv
03.04.2020 8-mavzu Kapital va moliyaviy ta'minot jar boshqarish.wmv
03.04.2020 9-mavzu Investision qarorlar qabul qilish.wmv