vm.tfi.uz - /Менежмент кафедраси/1. Менежмент/


[To Parent Directory]

07.12.2019 1-mavzu Menejment.Marketing fanining nazariy asoslari Sobirjonov S..mov
29.03.2020 10-mavzu. Marketingning nazariy asoslari.mp4
17.12.2019 2-mavzu Boshqaruv maqsadi va funksiyalari Sobirjonov S.mov
20.12.2019 3-mavzu Boshqarishning tashkiliy strukturalari. Sobirjonov S.mov
20.12.2019 4-mavzu Boshqarish usullari. Sobirjonov S.mov
27.03.2020 5-mavz. Rahbarlik uslubi.mp4
28.03.2020 6-mavzu.S.Sobirjonov Boshqaruv qarorlari.mp4
28.03.2020 7-mavzu. Ishlab chiqarishni boshqarish. Sobirjonov S.mp4
29.03.2020 8-mavzu.Menejmentda motivlashtirish. Sobirjonov S.mp4
29.03.2020 9-mavzu. Boshqarishda axborot va kommunikatsiya Sobirjonov S.mp4
11.12.2019 Menejment.Marketing faninning nazariy asoslari 1.mov