vm.tfi.uz - /“Баҳолаш иши ва инвестициялар” кафедраси/11.Biznes qiymatini baholash/


[To Parent Directory]

04.06.2020 1-mavzu. Biznes qiymatini baholashning nazariy asoslari va zamonaviy konsepiyalari.wmv
07.06.2020 10-mavzu. Qimmatli qog'ozlar qiymatini baholashning konseptual asoslari.wmv
08.06.2020 11-mavzu. Ko'p tarmoqli kompaniyalar qiymatini baholash xususiyatlari.wmv
08.06.2020 12-mavzu. Moliya va kredit tashkilotlari qiymatini baholash xususiyatlari.wmv
09.06.2020 13-mavzu. Biznes qiymatini maqsadli baholash turlari va xususiyatlari.wmv
09.06.2020 14-mavzu. Kompaniya qiymati o‘sishiga yo‘naltirilgan korporativ va moliyaviy boshqaruv jarayonlarida biznesni baholash masalalari.wmv
04.06.2020 2-mavzu. Biznes qiymatini baholashda hisobga olinadigan omillar.wmv
04.06.2020 3-mavzu. Biznes qiymatini baholashda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar, yondashuv va usullar tizimi.wmv
04.06.2020 4-mavzu. Biznesni baholashning tashkiliy mexanizmi va standartlari.wmv
04.06.2020 5-mavzu. Biznes qiymatini baholashning axborot va hisobotlar tizimi.wmv
04.06.2020 6-mavzu. Biznesni qiymatini daromad yondashuvi asosida baholash.wmv
05.06.2020 7-mavzu. Biznesni qiymatini qiyosiy solishtirish yondashuvi asosida baholash.wmv
05.06.2020 8-mavzu. Biznesni qiymatini harajatlar yondashuvi asosida baholash.wmv
07.06.2020 9-mavzu Biznesni qiymati to'g'risida natijaviy xulosa tayyorlash.wmv